Teflon bant & Doğalgaz teflonu

Teflon bant & Doğalgaz teflonu

TEFLON BANT

• Sıvı ve hava hatlarındaki tüm dişli bağlantılarında kullanılır.
• İçme suyu hatları için uygundur.

GAZ TEFLON BANT

Benzin, Petrol Yağları, Gaz ve Doğalgaz
Borularının Bağlantı ve Montajında Kullanılır.

BARKODKODÖLÇÜPAKETKOLİFİYAT
8681128533551MK07158mt x 12mm25pk100pk1,05 $
8681128533568MK071630mt x 19mm1005000,39$
BARKODKODÖLÇÜPAKETKOLİFİYAT
8681128533513MK07208mt x 12mm25pk100pk3$